הצהרת פרטיות

כללי

  • קדימה לזוז! פועלת מתוך מחויבות להגן על פרטיותך.
  • הצהרת פרטיות זו מסבירה את נהלי איסוף המידע והשימוש בהם באתר www.kdl.co.il (להלן"האתר"); היא אינה חלה על אתרים, מוצרים או שירותים אחרים של"קדימה לזוז!", מקוונים או שאינם מקוונים.
  • על-ידי גישה לאתר אתה מביע את הסכמתך לנהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים בהצהרת פרטיות זו.

איסוף המידע

  • המידע האישי היחיד אשר נאסף באתר זה הינו מידע הנשלח אלינו ביוזמתך דרך טופס יצירת הקשר באתר. מידע זה ישמש אותנו במתן תשובה לכל שאלה ומענה מדויק לכל פניה שלך.
  • מעבר לשימוש הנ"ל במידה,"קדימה לזוז!" מתחייבת שמידע אישי שאתה מספק באתר לא יועבר אל מחוץ לחברה ולא יעשה בו כל שימוש אחר ללא הסכמתך.
  • עליך להיות מודע לכך שהצהרת פרטיות זו והאפשרויות בהן תבחר באתר לא יחולו בהכרח על מידע אישי אשר ייתכן שסיפקת ל-"קדימה לזוז!" במסגרת מוצרים או שירותים אחרים של"קדימה לזוז!" המופעלים בנפרד.
  • אנו משלבים נתוני ביקורים באתר יחד עם מידע דמוגרפי אנונימי למטרות שיפור האתר ותוכנו, איסוף מידע זה מתבצע דרך מערכת סטטיסטיקה מאובטחת שמודדת תנועה באתר, כנסיות אתרים שאיבת מידע.
  • אין בנתונים הנאספים במערכת הסטטיסטיקה כל מידע אישי אודות הגולש.

שינויים בהצהרת פרטיות זו

  • אנו עשויים לעדכן הצהרת פרטיות זו מדי פעם. כשנעשה זאת, נשנה גם את תאריך עדכון בראש הצהרת הפרטיות. במקרה של שינויים מהותיים בהצהרת פרטיות זו, נודיע לך על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של אתר האינטרנט שלנו או על-ידי שליחת הודעה ישירה אליך.
  • אנו מזמינים אותך לעיין בהצהרת פרטיות זו באופן תקופתי כדי לבדוק כיצד אנו עוזרים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. המשך השימוש שלך בשירות מהווה את הסכמתך להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.